Skip to content

Updated Dutch dictionary

October 4, 2011

We’ve been busy improving the Dutch dictionary used by Wordfeud. We’ve just now gone live with an updated dictionary that we hope resolves some of the issues experienced by our Dutch players.

Some words about the new dictionary from our Dutch language expert:

Nederlandse woordenlijst voor Wordfeud

De Nederlandse woordenlijst is gebaseerd op de woordenlijst 2.10 van OpenTaal. De lijst is verder aangevuld met een grote verzameling woorden die door de spellingcontrole 2.10 van dezelfde community worden goedgekeurd.

Daarna zijn de woorden aangevuld, gefilterd en opgeschoond, zo veel mogelijk volgens de regels van de Nederlandse Scrabble-bond.

Hoewel maximale inspanning is geleverd om goede kwaliteit te leveren, is er natuurlijk altijd de mogelijkheid dat er fouten of omissies zijn. Raadpleeg in twijfelgevallen www.taaltik.nl/Wordfeud.

Een aantal voorbeelden van woorden die gevormd kunnen worden:
geëerd wordt op het speelbord: geeerd
zee-egel wordt op het speelbord: zeeegel
taxi’s wordt op het speelbord: taxis

————————————————–

Dutch Wordfeud words list

The Dutch words list is based on the words list 2.10 from OpenTaal. This list has been expanded with en large amounts of words, accepted by the spellchecker of the same community.

From there, the list was expanded, filtered and cleaned, following the rules of the Dutch Scrabble Union.

Though maximum effort has been used to deliver quality, there is always the possibility of errors or omissions.

In case of doubt, please consult: www.taaltik.nl/Wordfeud

Some examples of words that can be used in the game:

geëerd can be put on the board as: geeerd
zee-egel can be put on the board as: zeeegel
taxi’s can be put on the board as: taxis

From → Uncategorized

229 Comments
  1. Beau1970 permalink

    Is het geluid bij melding ook uit te zetten? Ik zit snachts of s’ochtends heel vroeg vaak rechtop in bed…. 😉

    • Riet Brugman permalink

      Je kunt de tablet of smartphone toch uitzetten

  2. Kenneth permalink

    IQ en EQ worden ook als niet geldig aanvaard alhoewel ze volgens Taalktik wel perfect mogen.

    Fix it!

  3. Robert permalink

    Is er geen site te maken waar mensen al hun geweigerde nederlandse woorden in word freud kunnen neerzetten en deze laten beoordelen door een paar taalkundigen en dan gewoon toevoegen aan het woordenboek? Hoe simpel moet het zijn?

    • Dietje permalink

      Parese wordt niet als juist aanvaard. Waarom niet

    • jbknc permalink

      Het zou inderdaad een goed idee zijn mochten de ten onrechte geweigerde woorden kunnen opgeslagen worden en na evaluatie toegevoegd worden aan de database. Het is vaak frustrerend dat zelfs courante woorden geweigerd worden. Dit is geenszins stimulerend voor het verder gebruik van wordfeud…

  4. Knetter84 permalink

    Weet iemand wat naging is. Is volgens mij nl een engels woord.

  5. Tsoukaleika permalink

    Ik heb nog steeds last van die dubbele chats en errors over 3G. Update 2.10 zou dat verholpen moeten hebben..maar nu paar versies later nog zelfde verhaal..

  6. noob777 permalink

    Heeft een van jullie sinds vandaag problemen met woord feud.
    sinds vandaag de raare melding connection error
    HEB GWN INTERNET maar woord fuck doet niks

    Iemand een oplossing

  7. Kloudea permalink

    Waarom wordt kado niet geaccepteerd?

  8. This update was really good!

    Finally this was a real turning point for our community. The this dutch dictionary is really a lot better!

    • Inez permalink

      Toch weer tijd voor een nieuwe update als je ‘t mij vraagt…

  9. Ik kon laatst agouti(s) niet maken?

  10. Ton van der laak permalink

    A number of words are not known by you.
    Can I post them here?

    Feite. AS in ” in feite”.

    Perhaps it is a good idea to building in a feature that players can suggest words Whitney will be

  11. Ton van der laak permalink

    Regularly I find words used by opponents which I don’t know and can not find in the Dutch dictionary. Also the other way around I want to play good Dutch words which are not recognised by the game.

    Not Dutch: Wamt. Was accepted.

    Real Dutch: Feite As in ” in feite” was not accepted.

    Perhaps I may suggest you;
    Let players suggest words which were not recognised by the game. You can check them and add them to the dictionary.
    Let opponents disapprove words so that you can check and remove them from the dictionary

    With kind regards,

    Ton van der Laak

    Ps I am playing the Dutch version.

  12. Er zijn woorden,die niet in de dikke Van Dalen staan.Sinds wanneer is quilt een werkwoord!Quiltend bestaat niet.!Er zijn meer onmogelijke woorden…

    • Roosmarijn Vandeputte permalink

      quilten is een vorm van borduren, naaien. Een quilt is een deken of sprei gemaakt door het aaneen naaien van verschillende lagen. Soort patchwork.

      • Roosmarijn Vandeputte permalink

        staat ook in de van Dale

  13. Wimpileaks permalink

    Waarom wordt geen gebruik gemaakt van de officiële scrabble-woordenlijst (Van Dale in combi met Dr. Verschuyl Puzzelbibliotheek)? Nu worden woorden geaccepteerd die niet eens in de “gewone” Van Dale of in het Groene Boekje staan, terwijl gewone woorden (vandaag IKAT) niet worden toegelaten door WordFeud!

    • Roosmarijn Vandeputte permalink

      ikat is een textieltechniek. ikatten is het toepassen daarvan. staat in de Dikke van Dale

  14. Notaris permalink

    Ik zou graag weer es een update van het nederlandse woordenboek willen

  15. arma brouwer permalink

    Maart 2013 – er zijn heel veel rare toelatingen te bespeuren. Sommige woorden zijn echt Engels o.a. ‘tie, rub en jug’ en zelfs nu Duitse woorden zoals ‘märchen’.
    Voorts zijn er Nederlandse woorden die niet bestaan, maar wel goedgekeurd door de Nederlandse Taalunie, goed gespeld, alleen geen betekenis. Wij vallen dan een tikje stil.
    Ook zijn er veel Nederlandse woorden die gewoon in het woordenboek voorkomen zoals o.a. sire die niet worden goedgekeurd.
    We houden een lijst bij met elkaar en hij wordt toch wat erg lang. Is het geen tijd voor een nieuwe ‘update’ van Wordfeud Nederlands? Graag. Willen ook met plezier de lijst toezenden.
    armiouw, poezemoeke, gabber61 en willemsbeurt

    • Roosmarijn Vandeputte permalink

      op http://www.taaltik.nl, submenu wordfeud ‘zoek een woord’, kunnen alle woorden worden gecontroleerd en op-en aanmerkingen worden doorgegeven.

  16. Corina permalink

    Het woord: bloc wordt niet herkend. Jammer. Volgende keer wel?

  17. Ik kan geen uitnodigingen versturen wordt er aangegeven: protocol error unknown error (game- limit-exceeded)

  18. Joep😈 permalink

    RANKING !!!!

    Beetje vervelend dat als je met weinig punten wint van iemand die lage ranking heeft, je dan naar beneden gaat in je ranking.

    Veel mensen zijn overnieuw begonnen met aanvang van de ranking of door het kopen van een nieuwe tablet/ telefoon/speelnaam. Hierdoor beginnen ook hele goede spelers bij 1200. Lijkt mij toch niet helemaal de bedoeling dat als je van iemand wint, je ranking toch nog omlaag gaat. Maakt het hele ranking gebeuren een stuk minder leuk en interessant, zelf irritant.
    Je zou het om moeten draaien: als ze beginnen een hoge ranking, die omlaag gaat als ze verliezen, lijkt mij logischer. Lijkt me ook wel leuk om bij het begin hun ranking te noemen, zoals ook de startdatum van wanneer iemand voor het eerst is gaan feuten.
    Ik speel nu regelmatig tegen iemand die een paar dagen geleden is begonnen met feuten, maar aan zijn speel kan je. Merken dat hij echt wel langer speelt (waarschijnlijk een andere naam) . Ondanks dat ik win (met zeer weinig verschil), maar allebei punten tot tegen 420/500 zak ik in ranking.

  19. Connemarie permalink

    Java is een eiland naam! Waarom niet accepteren dus!!

  20. yvon71 permalink

    manneke wordt niet geaccepteerd, manneken wel, heel raar

  21. yvon71 permalink

    In hulpwoordenboek staat manneke, maar wordt niet toegestaan in het spel

  22. Elin Katrine permalink

    Flåta ble ikke godtatt trodde ei flåte flåta var greit

  23. Elin Katrine permalink

    Ikke ei låt- låta heller

  24. H.M.Wester-de Vries permalink

    Waarom mag… Visvangst … Wel en …walvisvangst… Niet ????
    Wat is …lug …?
    Enz. Enz.
    Waarom niet gewoon een NEDERLANDS WOORDENBOEK hanteren ?

    • Rola 32 permalink

      Ik snap ook niet dat nu ineens een woord als br wordt geaccepteerd

  25. Johan de Geyndt permalink

    Wijs- wijzer- wijzere
    Wijzere wordt niet aanvaard. Bizar ! Staat nochtans in alle Nederlandse woordenboeken

  26. Ik heb de laatste tijd steeds als ik een spelletje hebt beëindigt ik er uit gegooid word dan start ik weer opnieuw op dan staan alle gesprekken die ik heb gevoerd er weer opnieuw in tot zelfs de spelletjes die allang zijn afgelopen op die dag….weet niet hoe ik dat weg moet krijgen.

  27. Willie permalink

    Waarom worden de woorden eboek en sylven niet geaccepteerd?

  28. Slunse permalink

    Ik kan niet meer inloggen. Heb Wordfeud opnieuw geïnstalleerd. Krijg telkens de melding : could not connect to server

  29. Such a process is an Asian male of slim build
    and 6ft tall with short bravo texas holdem grey hair.

    In addition to the Hampton Jitney Bus, which insured
    the swaps. I was signed up, reluctantly. I would bravo texas holdem have been up
    to £50 when joining Ladbrokes Casino offer and click on the myriad tribes and trade union groups said.

  30. Jbknc permalink

    Het is frustrerend dat bepaalde, nochtans courante woorden niet aanvaard worden: REET, TEEF, FOUTEN, en de (verklein)woorden FEE(TJE), FRET(JE)

  31. Jbknc permalink

    Ik vind nog een aantal woorden die door het systeem geweigerd wordt: JUF, EREN, EI. Of is dit het gevolg van een bug?

    • Riet Brugman permalink

      juf, eren en ei worden volgens mij niet geweigerd. Ik heb ze diverse keren gelegd;

  32. Joke permalink

    Lontwol wordt niet geaccepteerd!

  33. Robert permalink

    I wish there was a possibility to shuffle with less than 7 tiles (while holding one or more tiles)

  34. Nederlandse woorden die weel bij taaltik staan , mogen niet in wordfeud. Dus er is serieuys iets mis, er klopt niks meer van

  35. Nico permalink

    Ik mis het woord “vikingen”. Toch een normaal Nederlands woord lijkt me.

  36. wat is er mis met “germanen”?

  37. Alex permalink

    The link http://www.taaltik.nl/wordfeud is no longer correct.

    Why do you refuse words like ‘ sex’ ?
    That’s a perfectly normal word in the dutch language.
    Regards Alex

    • Riet Brugman permalink

      Sex is niet juist, seks wel. Sexy is wel correct

  38. Sylvia Hooft permalink

    vraag me af wie de nederlandse expert is, een allochtoon? Klopt helemaal niets van, normale nederlandse woorden en spelling worden niet geaccepteerd maar wel worden als fuk, manne en
    vele werkwoorden zonder een n zoals bv neme ipv nemen. Ook vele engelse woorden als trays.

  39. Sylvia Hooft permalink

    ik bedoelde natuurlijk woorden ipv worde

    • Riet Brugman permalink

      Werkwoorden zonder n aan het eind klinken wel vreemd maar zijn wel correct. Het is de aanvoegende wijs. “ men neme 2 kg meel” bijvoorbeeld.

  40. Riet Brugman permalink

    Het woord getale werd geweigerd. Het is een gewoon woord, gebezigd in staande
    uitdrukkingen. Zoals In groten getale

    • Piet Bakx permalink

      Ik heb een keer gelezen dat woorden die alleen in combinatie met een ander woord voorkomen niet mogen. EQUO mag niet omdat het altijd als ‘ex equo’ voorkomt in Nederlandse teksten. ‘Getale’ komt ook niet los voor in Nederlandse teksten.

  41. siets permalink

    HALFWEG had ik gelegd. Mijn tegenspeler legt er EN achter. HALFWEGEN, kassa 60 punten. Geen enkele NLD taalsite kent het woord. Het moet niet gekker worden. Of kent iemand het woord wel (niet zeggen: ja nu wel!).

  42. Liz permalink

    Serieus?!! Wat is dit voor een spel! Er worden woorden goedgekeurd die echt niets betekenen! Belachelijk dit!

  43. Herman de Bruine permalink

    Het woord ” vaars mv “vaarsen” wordt niet geaccepteerd. Vaars is een jonge koe.

  44. Piet Bakx permalink

    De muziek noten DO RE MI etc zijn geaccepteerd maar de noot ‘SA’ niet. Het do re mi systeem is in gebruik in het Gregoriaans en in het gregoriaans bestaat een halve toon verlaging van de noot SI en deze noot wordt SA genoemd.

  45. Riet Brugman permalink

    Een tegenspeler legde onlangs honig wat werd goegekeurd. In geen enkel Nederlands woordenboek te vinden. Het is duits en de naam van een bedrijf.

  46. Riet Brugman permalink

    Goedgekeurd

Leave a Reply to Laura Selier-Wolters Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: