Skip to content

Updated Norwegian dictionary

March 2, 2012

(This post is in Norwegian)

Vi har nettopp oppdatert den norske ordlisten som brukes i Wordfeud. Borte er WCA, BL, DUPLO og mange andre merkelige ord.

Vi har tatt utgangspunkt i den oppdaterte utgaven av Fullformsordlisten til Norsk Ordbank (Universitetet i Oslo / Norsk Språkråd). I tillegg har det blitt gjort en del rettelser etter anbefaling fra Norsk Scrabbleforbund.

Følgende endringer er gjort:

Skrivefeil og feiloppføringer

 • Farve (verb og substantiv) er ikke tillatt skrivemåte på bokmål (det skrives farge). Farv, farve, farver, farven, farves, farva, farvet, farvene, farvete, farvede og farvende er derfor fjernet.
 • Embede er ikke tillatt skrivemåte på bokmål. Det skrives embete. Embede, embedet, embeder, embeda og embedene er fjernet.
 • Hvalp er ikke tillatt skrivemåte på bokmål (det skrives valp). Hvalp, hvalpen, hvalper, hvalpene er fjernet.
 • Hveps er ikke tillatt skrivemåte på bokmål (det skrives veps). Hveps, hvepsen, hvepser og hvepsene er fjernet.
 • Gjepe er ikke tillatt skrivemåte på bokmål (det skrives geipe). Gjepe, gjep, gjeper, gjepes, gjepte, gjept og gjepende er fjernet.
 • Yak er en klammeform i Bokmålsordboka, og er altså ikke tillatt skrivemåte (det skrives jak). Yak, yaken, yaker og yakene er fjernet.
 • Yap er en klammeform i Bokmålsordboka, og er altså ikke tillatt skrivemåte (det skrives japp). Yap, yapen, yaper og yapene er fjernet.
 • Sne (substantiv og verb) er en klammeform i Bokmålsordboka, og er altså ikke tillatt skrivemåte (det heter snø). Sne, sner, snedde, snedd, sneende, sneen og sneer er fjernet.
 • BL er feilaktig oppført som en preposisjon. Det er en forkortelse for ”blant” og er derfor fjernet.
 • CA er feilaktig oppført som et adverb. Det er en forkortelse for ”cirka” og er derfor fjernet.
 • CAD er feilaktig oppført som et substantiv. Det er en forkortelse for ”computer aided design” og er derfor fjernet.
 • LN er feilaktig oppført som et adjektiv. Det er en forkortelse for ”naturlig logaritme” og er derfor fjernet.

Bøyning av forkortelser

 • ABC kan fortsatt legges, men alle bøyninger – ABCEN, ABCER, ABCA og ABCENE – er tatt ut av ordlisten
 • BH kan fortsatt legges, men alle bøyninger – BHEN, BHER og BHENE – er tatt ut av ordlisten
 • CD kan fortsatt legges, men alle bøyninger – CDEN, CDER og CDENE – er tatt ut av ordlisten
 • EP kan fortsatt legges, men alle bøyninger – EPEN, EPER og EPENE – er tatt ut av ordlisten
 • LP kan fortsatt legges, men alle bøyninger – LPEN, LPER og LPENE – er tatt ut av ordlisten
 • PD kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PDEN, PDER og PDENE – er tatt ut av ordlisten
 • PM kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PMET, PMER, PMA og PMENE – er tatt ut av ordlisten
 • PS kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PSET, PSER, PSA og PSENE – er tatt ut av ordlisten
 • WC kan fortsatt legges, men alle bøyninger – WCET, WCER, WCA og WCENE – er tatt ut av ordlisten

Disse endringene skyldes at bøyningene skrives med bindestrek (f.eks. CD-en), og kan derfor ikke legges i Wordfeud. Som hovedregel tillates det ikke at forkortelser spilles i Wordfeud. Unntak er forkortelser som har gått inn i språket som fellesnavn og er oppført i ordboka som oppslagsord med egne bøyningsendelser, så fremt de bare skrives med små bokstaver og ikke inneholder punktum eller andre spesialtegn.

Aksenter / diakritiske tegn

Tidligere kunne ikke ord med f.eks. é, ê eller ô legges i Wordfeud. Disse kan nå legges (med vanlige bokstaver uten aksenter).

Dobbel m

En del verb med to m-er var feilaktig oppført med de samme to m-ene i imperativ, der det bare skal være én m. Disse formene er nå tatt ut (men ordene kan fremdeles legges, dog bare med én m til slutt). DEMM, FLØMM, GYMM, NEDDEMM, OVERFLØMM, STEMM og TILSTRAMM er fjernet.

Øvrige endringer

 • adb (er i Fullformsordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som adb-operatør)
 • brakar (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket bamse brakar)
 • duplo (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in duplo)
 • cp (er i Fullformsordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som cp-rammet)
 • edb (er i Fullformsordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som edb-anlegg)
 • eleison (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket kyrie eleison)
 • ekg (er i Fullformsordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som ekg-apparat)
 • face (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket en face)
 • filiokus (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket hokuspokus filiokus)
 • gjøren (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket gjøren og laden/laten)
 • hurten (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket hurten og sturten)
 • juris (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykk som dr. juris)
 • laten (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket gjøren og laten)
 • lg (forkortelse for karakteren lite godt)
 • ms (er i Fullformsordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som ms-pasient)
 • natura (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in natura)
 • ng (forkortelse for karakteren nokså godt)
 • passant (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket en passant)
 • pvrk (forkortelse for panservernrakett)
 • renminbi (er i Fullformsordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, det er yuan renminbi som er oppslagsordet)
 • restante (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket poste restante)
 • salvo (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in salvo)
 • sturten (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket hurten og sturten)
 • triplo ((kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in triplo)
 • undas (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket ad undas)
 • vilden (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket i vilden sky)

Vi vil takke Norsk Scrabbleforbund for assistanse med rettelsene.

From → Uncategorized

108 Comments
 1. Vivian permalink

  Hvorfor blir ikke “mate” godkjent?

 2. Torbjørg permalink

  Eg synest det er flott å få spele Word feud på nynorsk! Men undrar meg over at eg ikkje fekk godkjent loven og me. Kvifor ikkje ?

 3. Torbjørg permalink

  Det var losen, ikkje loven!

 4. Noe så dumt kan ingen vits med wordfeud når man ikke kan logge inn er det noen som kan få gjort noe her?

 5. What’s up Dear, are ʏou truly visiting tɦis web page daily, if so аfter
  that you will without doubt take fastidious knowledge.

 6. Hanne permalink

  I just want to add that the verb «å DØ» er såvisst eit ord, også på nynorsk!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: