Skip to content

Norwegian dictionary to be updated on Friday

July 18, 2012

(text in Norwegian)

Ny ordliste i Wordfeud!

Norsk scrabbleforbund (NSF) har i lengre tid jobbet for å få oppdatert ordlisten som brukes i Wordfeud, og endelig er dagen kommet! Fra fredag 20. juli ca. kl. 12.00 er det NSF-ordlisten, utarbeidet av forbundets språkkomité, som gjelder i Wordfeud.

NSF-ordlisten bygger på fullformslisten til Norsk ordbank, som så langt er blitt brukt i Wordfeud. Denne ordlisten ble opprinnelig laget for helt andre formål enn bruk i spill, men har hittil vært den beste bokmålsordlisten med fullformer som har vært tilgjengelig elektronisk. Fordi alle bøyninger er datagenererte, inneholder denne listen en rekke grammatiske feil. Mange ord er også feilstavet og/eller ikke i samsvar med gjeldende rettskrivningsnorm, og en del forkortelser er feilklassifisert og har dermed vært spillbare selv om de ikke burde vært det. Listen er i liten grad blitt oppdatert (nye ord legges sjelden til, og feil blir sjelden rettet), så ønsket om en ny ordliste har lenge vært sterkt.

Scrabbleforbundets langsiktige mål er å få en så rikholdig og feilfri ordliste som mulig, men dette er ikke er gjort i en håndvending. I første omgang er det ryddet opp i de datagenererte adjektivbøyningene, fjernet en rekke feilstavinger og forkortelser og lagt til 4780 nye ord (rundt 18 600 når bøyninger regnes med). I tillegg er det lagt til en rekke verbalsubstantiver som manglet. Opprydning i de datagenererte bøyningene av verb og substantiver vil komme etter hvert.

De nye ordene er dels hentet fra eksisterende allmennordbøker som Tanums store rettskrivningsordbok og Norsk ordbok, dels er de lagt til etter tips fra spillere som har opplevd at ord ikke blir godkjent. NSF retter en stor takk til alle som har meldt fra om mangler i ordlisten! Forbundet kan ikke påta seg ansvaret for å normere hva som er norske ord og hvordan disse skal bøyes, og må dermed være litt restriktive med hvilke ord som blir tatt inn. Ordet bør også ha en viss utbredelse for å få plass i ordlisten. Men alle ønsker blir registrert, så det er bare å fortsette å sende inn forslag! Tips om feil i ordlisten vil også bli satt stor pris på. Begge deler kan sendes inn på NSFs hjemmesider, http://www.scrabbleforbundet.no

NSF selv har hittil holdt seg strengt til Tanums store rettskrivningsordbok i sine egne turneringer, men vil heretter også godkjenne ord fra NSF-listen. Det vil si at ord fra denne listen vil bli godkjent selv om de ikke står i Tanums. Forutsetningen er naturligvis at ordet ikke er i strid med forbundets språkreglement. “Snøene”, “smiskede” og andre meningsløse bøyninger vil altså fortsatt ikke bli akseptert IRL.

To- og trebokstaversordene er selve limet i spillet. Tidligere har det vært tre ulike lister over hvilke småord som godkjennes i henholdsvis Wordfeud, Scrabble og Ordspill. Det blir det nå slutt på. De samme to- og trebokstaversordene godkjennes nå i alle tre spill. Du finner en komplett oversikt over disse ordene på Norsk scrabbleforbunds nettsider:

Ord med to bokstaver: http://www2.scrabbleforbundet.no/?page_id=85
Ord med tre bokstaver: http://www2.scrabbleforbundet.no/?page_id=88

Listen over to- og trebokstaversord som er tatt ut av ordlisten og ikke lenger godkjennes i Wordfeud, ser slik ut:

ALA: Feilaktig flertallsbøyning av substantivet AL. Kan kun bøyes i entall; al, alet.
ASA: Feilaktig flertallsbøyning av substantivet AS. Kan kun bøyes i entall; as, aset.
CIF: Kortord for “cost, insurance and freight” (initialord godkjennes kun dersom de er substantiver, og CIF er et adverb)
CF: Kortord for “cost and freight” (initialord godkjennes kun dersom de er substantiver, og CF er et adverb)
DYS: Feilaktig bøyning av det refleksive verbet “dy (seg)”. Kan ikke ta passiv form.
FOB: Kortord for “free on board”. (Initialord godkjennes kun dersom de er substantiver, og FOB er et adverb)
NUA: Feilaktig flertallsbøyning av substantivet “nu”. Kan kun bøyes i entall; nu, nuet.
NÅA: Feilaktig flertallsbøyning av substantivet “nå”. Kan kun bøyes i entall; nå, nået.
MTB: Forkortelse for “motortorpedobåt”.
PAC: Feilskrevet imperativsform av det opprinnelig engelske verbet “pace”
PÅL: Skrives “pæl”, “pel” eller “påle” på bokmål.
RÅT: Skrives “råte” på bokmål.
SAF: Feilskrevet imperativsform av det opprinnelig engelske verbet “safe”.
SIS: Skrives “sies”, ifølge gjeldende rettskrivningsnorm.
TIA: Feilaktig preteritumsform av verbet “tie”. Bøyes “tiet” eller “tidde”.
UEN: Feilaktig bøyning av bokstaven U. Bøyes med bindestrek: u-en.
YRA: Feilaktig flertallsbøyning av substantivet YR. Kan kun bøyes i entall; yr, yret.
ØDA: Feilaktig bøyning av verbet og substantivet ØDE.
ØVA: Feilaktig preteritumsform av verbet ØVE. Bøyes “øvde” eller “øvet”.

Substantivbøyninger av typen DANSERER og FISKERER er også fjernet, siden dette er en foreldet flertallsform. Det heter “dansere” og “fiskere”. Det er også verdt å merke seg at bilmerkene som feilaktig var oppført i ordlisten som substantiver, nå er tatt ut og ikke lenger vil bli godkjent i spillet. Unntaket er FIAT, som betyr “Det skje!” på latin. Det står i Tanums og er derfor beholdt.

To populære ord med W forsvinner også. Verken FLOW eller SLOW er norske ord, men de har ved en feil vært oppført i ordlisten. Til gjengjeld kommer det en rekke nye ord med både W og C.

Nye tobokstaversord:

AB (prep.) – av, fra
EH (interjeksjon)
GO (s.) – brettspill for to personer
GU (interjeksjon) – for gud, i utrop
KA (s.) – sted hvor malmen bringes opp i dagen
NO (s.) – japansk lyrisk skuespill med dans og musikk
PU (interjeksjon) – puh
PY (interjeksjon) – pyh
SO (s.) – su, sugge, purke
SØ (s.) – sodd, suppe, sjy
YV (v.) – imperativ av å yve seg (stritte, kjekke seg)
ÆH (interjeksjon)
ØH (interjeksjon)
ØN (v.) – imperativ av å øne (stirre vilt og sanseløst)
ÅP (s.) – åpning

Nye trebokstaversord:

ALI – arabisk tittel
ALN – imperativ av alne (måle i alen)
AME – gni, gnage
AMF – kortord for amfetamin
APP – kortord for applikasjon; dataprogram for smarttelefon, lesebrett o.l.
ARE – havørn
AUL – imperativ av aule (kravle, myldre)
BAH – interj.
BAI – liten havbukt, vik
BEO – beostær, fugleart
BLU – blygsel
BLÆ – interjeksjon
BUM – interjeksjon
BYA – 1. best. f. av substantivet bye (seng), 2. pret. til verbet bye (bysse)
BYE – seng, bysse
BÅG – hinderlig, ugunstig; tverr
CON – (it., især mus.) med
COR – (lat.) hjerte
CRU (fl. CRUS) – kvalitetsbetegnelse for bordeauxviner
DAN – ivrig, lysten, begjærlig
DOT – medgift
DYE – søle (verb og substantiv)
DÆS – imperativ av dæse (forkomme av frost og uvær, især om fe)
EGS – imperativ av egse (opphisse, egge)
EKL – imperativ av ekle (fremkalle vemmelse)
EMJ – imperativ av emje (skrike)
EMO – oppr. en musikksjanger. Assosieres ofte med svartkledd, depressiv/selvskadende ungdom.
EON – verdensalder, umåtelig tidsrom, evighet
ETA – gresk bokstav
EVL – imperativ av evle (ha styrke til, formå)
EWE – folkestamme i Ghana og Togo, person av ewe
FEN – blautmyr, sumpjord
FEU – (fr.) honorar som en skuespiller får for hver opptreden utover den faste lønn
FIM – rask, hurtig
FOG – imperativ av foge (stoppe pølser)
FUI – interjeksjon
FUJ – interjeksjon
FÅA – bestemt form av få (røyting; sted der en røyter)
FÅN – 1. støv, 2. imperativ av fåne (blekne, gråne)
GAU – imperativ av gaue (bjeffe, gjø, skråle)
GES – indiansk språkfamilie i Brasil
GIB – (zool.) røye
GIL – øl som står og gjærer
GIP – innretning til laksefangst
GLÅ – skinne, glinse
GUR – (min.) kiselgur (løs, melaktig jord av kiselalgeskall)
HEG – lysing, fisk
HIK – imperativ av hike (nøle, være tvilrådig, famle etter ordene)
HIL – håndsnøre
HOA – pret. til hoe
HOE – hoie, rope ‘ho’
HON – imperativ av hone (finslipe f.eks. motorsylinder med en spesiell brynemaskin)
HUM – interjeksjon
HUV – takrygg, møne
HYD – imperativ av hyde (hye)
HYE – 1. gjøre lodden, hye seg (bli lodden, få dun, hy) 2. hudstryke, pryle
HYK – sammenkrøpet skikkelse; vik, krumning
HYV – i uttr. ‘ta hyven’ (legge på sprang, flykte)
HÆD – imperativ av hæde (håne)
HÆV – ypperlig, gild, utmerket
HØN – imperativ av høne (seg); opptre som en høne, vise seg engstelig
HÅD – hån, spott
HÅK – tosk
ILM – lukt, duft
JEI – interjeksjon; imperativ av jeie (jøye)
JER – foreldet pronomen (dere, eder)
JOE – fuglevikke
JOK – seinferdig person, imperativ av joke (være sein og tung)
JÅS – imperativ av jås (prate tull, sludre, vrøvle)
KAE – kakle, snadre (særlig om sjøfugl)
KEA – stor papegøye
KHI – gresk bokstav
KIR – aperitiff av tørr hvitvin tilsatt solbærlikør
KNØ – kna
KSI – gresk bokstav
KUI – dravidisk språk
KYS – imperativ av kyse (skremme, gjøre redd)
KÅV – imperativ av kåve (gramse; røre, riste)
LAI – (fr.) folkevise, versifisert erotisk fortelling fra middelalderen
LAN – utvalset gull- eller sølvtråd
LIP – imperativ av lipe (surmule)
LUO – afrikansk folk i Kenya og Tanzania, person av dette folket
LÆS – imperativ av læse (låse)
MAM – madam
MAR – (geol.) kraterformet senkning i terrenget; sjø
MEK – kortord for mekanikk
MHO – (elektr.) tidligere enhet for ledningsevne, erstattet av siemens
MIR – russisk bondekommune
MOV – imperativ av move (sjøuttr.), la maskinen gå sakte; bevege, flytte (seg)
MYL – imperativ av myle (1. mule, furte, 2. smile svakt og litt hånlig)
NAI – imperativ av naie (stjele, rapse)
NAN – indisk brødslag
NEE – (om månen) avta, minke
NEV – nese, person, hode
NIT – 1. enhet for luminans, 2. imperativ av nite (smerte, verke)
NYK – fjelltopp, fuglefjell
NØK – imperativ av nøke (sjøu.), drive folk for hardt
OLD – (poet.) tidsalder, oldtid
OLL – skrål, larm
OUD – korthalset arabisk lutt
OVA – flertall av ovum (egg)
PAK – hasj eller heroin fra Pakistan
PAV – imperativ av pave (seg), briske seg
PAX – (lat.) fred
PHI – gresk bokstav
PIU – (mus.) mer
POE – spurvefugl
PSI – gresk bokstav
PUD – gl. russisk handelsvekt = 16,4 kg
PYH – interjeksjon
PYK – 1. livsmot, energi, 2. fin, prektig
PYS – imperativ av pyse (degge, dulle)
PØT – imperativ av puste tungt, stønne
RAE – binde kornbånd
RAJ – imperativ av raje (sette opp rajegard)
RAL – utmerket, tiltalende
RHO – gresk bokstav
RIE – høyt bjelkehus til høytørk, røykstue
RIG – imperativ av rige (rave, svaie)
RYL – forhøyning, skurv i huden på hester
RÆL – 1. skrap, 2. imperativ av ræle (raske sammen, vrøvle)
RØE – kratt
SAR – krydderplante
SKA – musikkform oppr. fra Jamaica
SKÅ – skrå (adj.)
SLA – hellende, skråning (s. og adj.)
TAB – etikett, merkelapp
TAD – gjødsel
TBC – tuberkulose (står som substantiv med små bokstaver i Tanums)
TEA – pret. til tee (farge med tefarge)
TEI – imperativ av teie (trevle opp)
TEN – imperativ av tene (spenne ut skinn)
TIC(S) – uvilkårlig(e), hastig(e) muskelrykning(er)
TOR – imperativ til tore (brenne svakt)
TRI – kortord for løsningsmiddelet trikloretylen
TYL – kjernestang
TØK – moden, nem, rask til å oppfatte eller lære, oppvakt
TØL – 1. tosket mann, 2. imperativ av tøle (dryge, bie)
UFU – kortord for ukjent forurenser
UGH – interjeksjon
UHU – interjeksjon
URI – uvær(s-bolk)
USJ – interjeksjon
USO – (hand.; a uso) vekselfrist etter stedets skikk, sedvane, handelsbruk
UTO – dårlig fyr, dårlig anlegg
VAV – imperativ av vave (vikle, surre, vase)
VEM – imperativ av vemme (virke motbydelig på)
VOX – (lat.) røst, stemme
WAD – generell mineralogisk betegnelse for sekundære manganoksider som opptrer i porøs form (manganoker)
WOW – interjeksjon og (i lydteknikk) glipp, uønskede variasjoner i båndhastighet
YIN – begrep i kinesisk filosofi
YVD – pret. til yve
YVE – stritte, kjekke seg
ØKO – kortord for økologi
ØLE – 1. drikke øl, 2. egge, gjøre ivrig, varme opp
ØLT – pret. til øle
ØNE – stirre vilt og sanseløst
ØNT – pret. til øne
ÅBU – vedlikehold av hus og gard
ÅPA – flertall av åp (åpning)

Noen nye og nyttige ord med W og C:

DHOW s. – arabisk skip
EWE s. – afrikansk folkestamme, person av ewe
SCHWA s. – (hebr.) redusert fullvokal, f.eks. en slapp e i slutten av ord
WAD s. – forvitringsprodukt av manganførende mineral
WADI s. – (arab.) tørt elveleie
WASTE s. – (eng.) avfall i fremstillingsprosess
WELT s. – øverste del av strømpe
WELTE v. – brette ut overlær på sko og sy det til sålen
WHIFF s. – utriggerbåt; liten sigar
WHIP(S) s. – (eng. pisk) innpisker (i politisk parti)

CAVA s. – spansk musserende vin
CELT s. – huløks, øksetype fra bronsealderen
CITO – på brev el. resept: haster, hurtig
CHAT(T) s. – nettprat
CHATTE v.
CODA – (mus.) sluttsats
COLT s. – revolver
CON – (mus.) med
COR s. – (lat.) hjerte
CRU(S) – kvalitetsbetegnelse for bordeauxviner
CØLOM s. – kroppshule
FACE s. – ansikt (en face: forfra)
LOCO adv. – (hand.) på salgsstedet
NICK s. – brukernavn på nettet, psevdonym
TIC(S) s. – uvilkårlig(e), hastig(e) muskelrykninger

På Norsk scrabbleforbunds nettsider finner du en komplett liste over ord til og med fem bokstaver som inneholder C og/eller W: www.scrabbleforbundet.no/?page_id=1485

Vi minner om at det ikke er fair play å sjekke lister som disse mens man spiller. Pugging før og etter spill er helt i orden, men ordene du spiller skal komme fra ditt eget hode, ikke fra en ordliste.

Takk til Norsk scrabbleforbund for strålende innsats!

From → Uncategorized

49 Comments
 1. Hallvard Trætteberg permalink

  Savner (fortsatt) en nettjeneste (web service) for sjekke for lovlighet av (et eller flere) ord, slik at en kan lage egne program som bruker offisielle ordlister.

  • Enig der.

   Forøvrig/i samme sleng, hadde jeg ville likt en “test-ord”-knapp i WF, der man kunne testa om ordet man har lagt er godkjent før man spiller det. Uten å fått vite poengsummen ordet hadde gitt, kun om ordet er godkjent eller ikke. Snedig i taktikk-øyemed.

   Men det undergraver kanskje ideen om at man må teenke sjææl…?

 2. dyklestikeren permalink

  Fullformsordlisten til Norsk ordbank har vært fritt tilgjengelig for nedlasting siden starten. Endringer fra nyeste versjon har blitt beskrevet på denne bloggen. Slik lagde jeg et eget program som bruker den offisielle ordlisten 🙂 Forøvrig så vil den nye ordlisten snart bli tilgjengelig på nettsidene til Norsk scrabbleforbund.

 3. dyklestikeren permalink

  Forøvrig en stor takk til NSF for strålende innsats!

 4. hvis du er medlem av wordfeud.aasmul.net kan du sjekke lovlighet av ord under bli bedre-fanen.

 5. Ser det står ord med X i på listene. Kanskje unødvendig da man ikke får lagt x på norsk… ? 🙂

 6. Vemund permalink

  Savner TWITRE (fra twitter) og synes TELJE må godtas. Det gjør ingen av disse p.t.

 7. Vemund permalink

  Savner LUVE som betyr flamme (verb). Luve-luver-luva/luvde-luvt/luvd

 8. Vemund permalink

  Savner FRANS som er en fattig fyr ….

 9. Vemund permalink

  Savner TJOD som er et alternativ til folk. Tjod – tjoden/folk – folket

 10. Vemund permalink

  Kan STYVE være et alternativ til verbet forstue?

  • Gunnar berge permalink

   Styre er å kutte greiner av tre t.d. tIl dyreforsøk.

   • Gunnar L Berge permalink

    Skal vere styve (lauvog greiner til dyrefor)

 11. Vemund permalink

  TWAR er blitt omtalt som en sykdom, og med små bokstaver, for flere år siden. Kan ikke se at ordet godtas, ennå?

 12. Vemund permalink

  Savner fortsatt CIDER, som anvendes i drikker med pære, eple etc.

 13. Vemund permalink

  Delte ord versus sammensatte; f.eks FASTBINDE er ikke godtatt ennå. Flere sammensatte ord burde vært akseptert. Og språket er dynamisk…

  • Vemund permalink

   En overflate uten fuger kan sies å være FUGEFRI.

 14. gerd243 permalink

  Følgende ord må godkjennes: atymi demon kujur skall sjalt urealt utvei Svalk

 15. Vemund permalink

  Siden SCADA er ok å legge bør AWACS også godtas. Nyttig med slike ord fulle av ‘aparte’ bokstaver.

 16. PålTeg permalink

  Hei. Hvorfor er ikke gulf et lovlig ord?

 17. Vemund permalink

  Svovelkis har navn pyritt …. Ikke i ordlista?

 18. Vemund permalink

  Et DYREHODE er ukjent for wordfeud, er en glipp?

 19. Vemund permalink

  Savner CRAWLE som verb, litt utrolig at dette heller ikke er i wf ordliste.

 20. Elin Katrine Hosen permalink

  Bens bør godkjennes siden det heter til bens. Elin Katrine

 21. Henning Døscher permalink

  La, og fikk avvist, kaus. Kaus er i store norske ordbok. Forsterkningen i f.eks løkken i en tauende

 22. Dæsj. Burde godtas på lik linje med sjampanje.

 23. Torunns permalink

  Vaser går ikke å skrive( en vase, vaser, vasene) hvorfor ikke?

 24. Sylei permalink

  Hva med Lego?

 25. rita permalink

  my games in progress defaulted to the Norwegian dictionary. took a while to catch on but I had to resign the games change back to English and send out invites with explanations

 26. Henning Døscher permalink

  Forsøkte meg med ordet BÅTE, som be avvist. Det må være feil. Er jo samme orddannelse som sykle og bile.

 27. Gunnar berge permalink

  Kor vart det av nynorskversjonen?

 28. TAHITI mangler også.

 29. Michael mørch permalink

  🙂 jeg slettede denne app. På grund af lovligheden af for mange ord der ikke var rigtige, nu ville jeg prøve igen, men ….GLITR… …..?

 30. Caz permalink

  Get your English dictionary right before you start on any more. What English dictionary wouldn’t have “July” in it? Really guys some of the “words” you let through are ridiculous and yet common words are rejected. Maybe your next dictionary should be an Australian dictionary and I will help you compile it!

 31. Based on your credit score has increased by faithfully paying your subprime auto
  loan. Meaning there is security and safety now when applying for bad credit federal debt reliefs.
  So if you refinance it early, but I’d keep it for 18-24 months-that will be great for your score. This seems strange given that usually the car is depreciating faster than you are right now. You can get a federal debt relief is not very lengthy.

 32. ishaan permalink

  Please make the updates available for windows phone also. your app in windows phone seems to be very inferior in front of android version.

 33. jack permalink

  your lexicon seems to be missing the word LEDE as in ‘the lede story’ used in publishing and journalismto avoid confusion with LEAD as they used to use lead (the metal) for typeface.

 34. mette k. permalink

  Hvorfor aksepteres ikke vanlige forkortelser som f.eks dl, cm, diverse måleenheter og norske medisinske ord og utrykk?

 35. Betty wilkin permalink

  I would like to know why we are getting a notice that the apponent has left a message when none has been left. Betty

 36. Tomas Read permalink

  When will there be an update with stats for WP?

 37. Olga Schmidt permalink

  We are many danish players who would be extremely happy if you would make your danish dictionary Uptodate Please 🙂

 38. +1 for the danish update

 39. Heya i’m for the first time here. I came across this board
  and I find It truly useful & it helped me out
  much. I hope to give something back and help others like you aided me.

 40. Skrekkøgla permalink

  Hei. Hvorfor er det ikke lov å skrive pH? Ser at mm har blitt lov, andre målenheter er generelt ikke lov.

 41. May-Unni Ertsås Olsen permalink

  Det finnes mange tobokstavsord med C, men hvorfor godkjennes ikke HC? Og et ord benyttes ofte i norske kryssord: ONA – det godkjennes ikke i Wordfeud. Hvorfor ikke?

Trackbacks & Pingbacks

 1. Ny ordbog i Wordfeud | Dansk Wordfeud
 2. Wordfued – Endring i ordlista juli 2012 » visuello.no
 3. Er ordlister i Wordfeud snyd? | Dansk Wordfeud

Leave a Reply to gerd243 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: