Skip to content

New Wordfeud updates for Android and iOS

We’ve just released updates for both the Android and iOS version of Wordfeud.

The biggest change is that Wordfeud now integrates with Facebook. You can invite your Facebook friends to play a round of Wordfeud, and you can share your victories on your wall. This is entirely optional of course, and Wordfeud will never post behind your back like some other apps do.

The Android version of Wordfeud has some other nice improvements:

  • We added beautiful animations when shuffling or clearing tiles, and when scrolling or zooming the board.
  • You can now pinch to zoom.
  • We added high resolution graphics, so Wordfeud now looks much nicer on high resolution displays.
  • We redesigned the “New game” screen.

The iOS version adds support for iOS 6 and the iPhone 5.

Norwegian dictionary to be updated on Friday

(text in Norwegian)

Ny ordliste i Wordfeud!

Norsk scrabbleforbund (NSF) har i lengre tid jobbet for å få oppdatert ordlisten som brukes i Wordfeud, og endelig er dagen kommet! Fra fredag 20. juli ca. kl. 12.00 er det NSF-ordlisten, utarbeidet av forbundets språkkomité, som gjelder i Wordfeud.

NSF-ordlisten bygger på fullformslisten til Norsk ordbank, som så langt er blitt brukt i Wordfeud. Denne ordlisten ble opprinnelig laget for helt andre formål enn bruk i spill, men har hittil vært den beste bokmålsordlisten med fullformer som har vært tilgjengelig elektronisk. Fordi alle bøyninger er datagenererte, inneholder denne listen en rekke grammatiske feil. Mange ord er også feilstavet og/eller ikke i samsvar med gjeldende rettskrivningsnorm, og en del forkortelser er feilklassifisert og har dermed vært spillbare selv om de ikke burde vært det. Listen er i liten grad blitt oppdatert (nye ord legges sjelden til, og feil blir sjelden rettet), så ønsket om en ny ordliste har lenge vært sterkt.

Scrabbleforbundets langsiktige mål er å få en så rikholdig og feilfri ordliste som mulig, men dette er ikke er gjort i en håndvending. I første omgang er det ryddet opp i de datagenererte adjektivbøyningene, fjernet en rekke feilstavinger og forkortelser og lagt til 4780 nye ord (rundt 18 600 når bøyninger regnes med). I tillegg er det lagt til en rekke verbalsubstantiver som manglet. Opprydning i de datagenererte bøyningene av verb og substantiver vil komme etter hvert.

De nye ordene er dels hentet fra eksisterende allmennordbøker som Tanums store rettskrivningsordbok og Norsk ordbok, dels er de lagt til etter tips fra spillere som har opplevd at ord ikke blir godkjent. NSF retter en stor takk til alle som har meldt fra om mangler i ordlisten! Forbundet kan ikke påta seg ansvaret for å normere hva som er norske ord og hvordan disse skal bøyes, og må dermed være litt restriktive med hvilke ord som blir tatt inn. Ordet bør også ha en viss utbredelse for å få plass i ordlisten. Men alle ønsker blir registrert, så det er bare å fortsette å sende inn forslag! Tips om feil i ordlisten vil også bli satt stor pris på. Begge deler kan sendes inn på NSFs hjemmesider, http://www.scrabbleforbundet.no

NSF selv har hittil holdt seg strengt til Tanums store rettskrivningsordbok i sine egne turneringer, men vil heretter også godkjenne ord fra NSF-listen. Det vil si at ord fra denne listen vil bli godkjent selv om de ikke står i Tanums. Forutsetningen er naturligvis at ordet ikke er i strid med forbundets språkreglement. “Snøene”, “smiskede” og andre meningsløse bøyninger vil altså fortsatt ikke bli akseptert IRL.

To- og trebokstaversordene er selve limet i spillet. Tidligere har det vært tre ulike lister over hvilke småord som godkjennes i henholdsvis Wordfeud, Scrabble og Ordspill. Det blir det nå slutt på. De samme to- og trebokstaversordene godkjennes nå i alle tre spill. Du finner en komplett oversikt over disse ordene på Norsk scrabbleforbunds nettsider:

Ord med to bokstaver: http://www2.scrabbleforbundet.no/?page_id=85
Ord med tre bokstaver: http://www2.scrabbleforbundet.no/?page_id=88

Listen over to- og trebokstaversord som er tatt ut av ordlisten og ikke lenger godkjennes i Wordfeud, ser slik ut:

ALA: Feilaktig flertallsbøyning av substantivet AL. Kan kun bøyes i entall; al, alet.
ASA: Feilaktig flertallsbøyning av substantivet AS. Kan kun bøyes i entall; as, aset.
CIF: Kortord for “cost, insurance and freight” (initialord godkjennes kun dersom de er substantiver, og CIF er et adverb)
CF: Kortord for “cost and freight” (initialord godkjennes kun dersom de er substantiver, og CF er et adverb)
DYS: Feilaktig bøyning av det refleksive verbet “dy (seg)”. Kan ikke ta passiv form.
FOB: Kortord for “free on board”. (Initialord godkjennes kun dersom de er substantiver, og FOB er et adverb)
NUA: Feilaktig flertallsbøyning av substantivet “nu”. Kan kun bøyes i entall; nu, nuet.
NÅA: Feilaktig flertallsbøyning av substantivet “nå”. Kan kun bøyes i entall; nå, nået.
MTB: Forkortelse for “motortorpedobåt”.
PAC: Feilskrevet imperativsform av det opprinnelig engelske verbet “pace”
PÅL: Skrives “pæl”, “pel” eller “påle” på bokmål.
RÅT: Skrives “råte” på bokmål.
SAF: Feilskrevet imperativsform av det opprinnelig engelske verbet “safe”.
SIS: Skrives “sies”, ifølge gjeldende rettskrivningsnorm.
TIA: Feilaktig preteritumsform av verbet “tie”. Bøyes “tiet” eller “tidde”.
UEN: Feilaktig bøyning av bokstaven U. Bøyes med bindestrek: u-en.
YRA: Feilaktig flertallsbøyning av substantivet YR. Kan kun bøyes i entall; yr, yret.
ØDA: Feilaktig bøyning av verbet og substantivet ØDE.
ØVA: Feilaktig preteritumsform av verbet ØVE. Bøyes “øvde” eller “øvet”.

Substantivbøyninger av typen DANSERER og FISKERER er også fjernet, siden dette er en foreldet flertallsform. Det heter “dansere” og “fiskere”. Det er også verdt å merke seg at bilmerkene som feilaktig var oppført i ordlisten som substantiver, nå er tatt ut og ikke lenger vil bli godkjent i spillet. Unntaket er FIAT, som betyr “Det skje!” på latin. Det står i Tanums og er derfor beholdt.

To populære ord med W forsvinner også. Verken FLOW eller SLOW er norske ord, men de har ved en feil vært oppført i ordlisten. Til gjengjeld kommer det en rekke nye ord med både W og C.

Nye tobokstaversord:

AB (prep.) – av, fra
EH (interjeksjon)
GO (s.) – brettspill for to personer
GU (interjeksjon) – for gud, i utrop
KA (s.) – sted hvor malmen bringes opp i dagen
NO (s.) – japansk lyrisk skuespill med dans og musikk
PU (interjeksjon) – puh
PY (interjeksjon) – pyh
SO (s.) – su, sugge, purke
SØ (s.) – sodd, suppe, sjy
YV (v.) – imperativ av å yve seg (stritte, kjekke seg)
ÆH (interjeksjon)
ØH (interjeksjon)
ØN (v.) – imperativ av å øne (stirre vilt og sanseløst)
ÅP (s.) – åpning

Nye trebokstaversord:

ALI – arabisk tittel
ALN – imperativ av alne (måle i alen)
AME – gni, gnage
AMF – kortord for amfetamin
APP – kortord for applikasjon; dataprogram for smarttelefon, lesebrett o.l.
ARE – havørn
AUL – imperativ av aule (kravle, myldre)
BAH – interj.
BAI – liten havbukt, vik
BEO – beostær, fugleart
BLU – blygsel
BLÆ – interjeksjon
BUM – interjeksjon
BYA – 1. best. f. av substantivet bye (seng), 2. pret. til verbet bye (bysse)
BYE – seng, bysse
BÅG – hinderlig, ugunstig; tverr
CON – (it., især mus.) med
COR – (lat.) hjerte
CRU (fl. CRUS) – kvalitetsbetegnelse for bordeauxviner
DAN – ivrig, lysten, begjærlig
DOT – medgift
DYE – søle (verb og substantiv)
DÆS – imperativ av dæse (forkomme av frost og uvær, især om fe)
EGS – imperativ av egse (opphisse, egge)
EKL – imperativ av ekle (fremkalle vemmelse)
EMJ – imperativ av emje (skrike)
EMO – oppr. en musikksjanger. Assosieres ofte med svartkledd, depressiv/selvskadende ungdom.
EON – verdensalder, umåtelig tidsrom, evighet
ETA – gresk bokstav
EVL – imperativ av evle (ha styrke til, formå)
EWE – folkestamme i Ghana og Togo, person av ewe
FEN – blautmyr, sumpjord
FEU – (fr.) honorar som en skuespiller får for hver opptreden utover den faste lønn
FIM – rask, hurtig
FOG – imperativ av foge (stoppe pølser)
FUI – interjeksjon
FUJ – interjeksjon
FÅA – bestemt form av få (røyting; sted der en røyter)
FÅN – 1. støv, 2. imperativ av fåne (blekne, gråne)
GAU – imperativ av gaue (bjeffe, gjø, skråle)
GES – indiansk språkfamilie i Brasil
GIB – (zool.) røye
GIL – øl som står og gjærer
GIP – innretning til laksefangst
GLÅ – skinne, glinse
GUR – (min.) kiselgur (løs, melaktig jord av kiselalgeskall)
HEG – lysing, fisk
HIK – imperativ av hike (nøle, være tvilrådig, famle etter ordene)
HIL – håndsnøre
HOA – pret. til hoe
HOE – hoie, rope ‘ho’
HON – imperativ av hone (finslipe f.eks. motorsylinder med en spesiell brynemaskin)
HUM – interjeksjon
HUV – takrygg, møne
HYD – imperativ av hyde (hye)
HYE – 1. gjøre lodden, hye seg (bli lodden, få dun, hy) 2. hudstryke, pryle
HYK – sammenkrøpet skikkelse; vik, krumning
HYV – i uttr. ‘ta hyven’ (legge på sprang, flykte)
HÆD – imperativ av hæde (håne)
HÆV – ypperlig, gild, utmerket
HØN – imperativ av høne (seg); opptre som en høne, vise seg engstelig
HÅD – hån, spott
HÅK – tosk
ILM – lukt, duft
JEI – interjeksjon; imperativ av jeie (jøye)
JER – foreldet pronomen (dere, eder)
JOE – fuglevikke
JOK – seinferdig person, imperativ av joke (være sein og tung)
JÅS – imperativ av jås (prate tull, sludre, vrøvle)
KAE – kakle, snadre (særlig om sjøfugl)
KEA – stor papegøye
KHI – gresk bokstav
KIR – aperitiff av tørr hvitvin tilsatt solbærlikør
KNØ – kna
KSI – gresk bokstav
KUI – dravidisk språk
KYS – imperativ av kyse (skremme, gjøre redd)
KÅV – imperativ av kåve (gramse; røre, riste)
LAI – (fr.) folkevise, versifisert erotisk fortelling fra middelalderen
LAN – utvalset gull- eller sølvtråd
LIP – imperativ av lipe (surmule)
LUO – afrikansk folk i Kenya og Tanzania, person av dette folket
LÆS – imperativ av læse (låse)
MAM – madam
MAR – (geol.) kraterformet senkning i terrenget; sjø
MEK – kortord for mekanikk
MHO – (elektr.) tidligere enhet for ledningsevne, erstattet av siemens
MIR – russisk bondekommune
MOV – imperativ av move (sjøuttr.), la maskinen gå sakte; bevege, flytte (seg)
MYL – imperativ av myle (1. mule, furte, 2. smile svakt og litt hånlig)
NAI – imperativ av naie (stjele, rapse)
NAN – indisk brødslag
NEE – (om månen) avta, minke
NEV – nese, person, hode
NIT – 1. enhet for luminans, 2. imperativ av nite (smerte, verke)
NYK – fjelltopp, fuglefjell
NØK – imperativ av nøke (sjøu.), drive folk for hardt
OLD – (poet.) tidsalder, oldtid
OLL – skrål, larm
OUD – korthalset arabisk lutt
OVA – flertall av ovum (egg)
PAK – hasj eller heroin fra Pakistan
PAV – imperativ av pave (seg), briske seg
PAX – (lat.) fred
PHI – gresk bokstav
PIU – (mus.) mer
POE – spurvefugl
PSI – gresk bokstav
PUD – gl. russisk handelsvekt = 16,4 kg
PYH – interjeksjon
PYK – 1. livsmot, energi, 2. fin, prektig
PYS – imperativ av pyse (degge, dulle)
PØT – imperativ av puste tungt, stønne
RAE – binde kornbånd
RAJ – imperativ av raje (sette opp rajegard)
RAL – utmerket, tiltalende
RHO – gresk bokstav
RIE – høyt bjelkehus til høytørk, røykstue
RIG – imperativ av rige (rave, svaie)
RYL – forhøyning, skurv i huden på hester
RÆL – 1. skrap, 2. imperativ av ræle (raske sammen, vrøvle)
RØE – kratt
SAR – krydderplante
SKA – musikkform oppr. fra Jamaica
SKÅ – skrå (adj.)
SLA – hellende, skråning (s. og adj.)
TAB – etikett, merkelapp
TAD – gjødsel
TBC – tuberkulose (står som substantiv med små bokstaver i Tanums)
TEA – pret. til tee (farge med tefarge)
TEI – imperativ av teie (trevle opp)
TEN – imperativ av tene (spenne ut skinn)
TIC(S) – uvilkårlig(e), hastig(e) muskelrykning(er)
TOR – imperativ til tore (brenne svakt)
TRI – kortord for løsningsmiddelet trikloretylen
TYL – kjernestang
TØK – moden, nem, rask til å oppfatte eller lære, oppvakt
TØL – 1. tosket mann, 2. imperativ av tøle (dryge, bie)
UFU – kortord for ukjent forurenser
UGH – interjeksjon
UHU – interjeksjon
URI – uvær(s-bolk)
USJ – interjeksjon
USO – (hand.; a uso) vekselfrist etter stedets skikk, sedvane, handelsbruk
UTO – dårlig fyr, dårlig anlegg
VAV – imperativ av vave (vikle, surre, vase)
VEM – imperativ av vemme (virke motbydelig på)
VOX – (lat.) røst, stemme
WAD – generell mineralogisk betegnelse for sekundære manganoksider som opptrer i porøs form (manganoker)
WOW – interjeksjon og (i lydteknikk) glipp, uønskede variasjoner i båndhastighet
YIN – begrep i kinesisk filosofi
YVD – pret. til yve
YVE – stritte, kjekke seg
ØKO – kortord for økologi
ØLE – 1. drikke øl, 2. egge, gjøre ivrig, varme opp
ØLT – pret. til øle
ØNE – stirre vilt og sanseløst
ØNT – pret. til øne
ÅBU – vedlikehold av hus og gard
ÅPA – flertall av åp (åpning)

Noen nye og nyttige ord med W og C:

DHOW s. – arabisk skip
EWE s. – afrikansk folkestamme, person av ewe
SCHWA s. – (hebr.) redusert fullvokal, f.eks. en slapp e i slutten av ord
WAD s. – forvitringsprodukt av manganførende mineral
WADI s. – (arab.) tørt elveleie
WASTE s. – (eng.) avfall i fremstillingsprosess
WELT s. – øverste del av strømpe
WELTE v. – brette ut overlær på sko og sy det til sålen
WHIFF s. – utriggerbåt; liten sigar
WHIP(S) s. – (eng. pisk) innpisker (i politisk parti)

CAVA s. – spansk musserende vin
CELT s. – huløks, øksetype fra bronsealderen
CITO – på brev el. resept: haster, hurtig
CHAT(T) s. – nettprat
CHATTE v.
CODA – (mus.) sluttsats
COLT s. – revolver
CON – (mus.) med
COR s. – (lat.) hjerte
CRU(S) – kvalitetsbetegnelse for bordeauxviner
CØLOM s. – kroppshule
FACE s. – ansikt (en face: forfra)
LOCO adv. – (hand.) på salgsstedet
NICK s. – brukernavn på nettet, psevdonym
TIC(S) s. – uvilkårlig(e), hastig(e) muskelrykninger

På Norsk scrabbleforbunds nettsider finner du en komplett liste over ord til og med fem bokstaver som inneholder C og/eller W: www.scrabbleforbundet.no/?page_id=1485

Vi minner om at det ikke er fair play å sjekke lister som disse mens man spiller. Pugging før og etter spill er helt i orden, men ordene du spiller skal komme fra ditt eget hode, ikke fra en ordliste.

Takk til Norsk scrabbleforbund for strålende innsats!

Wordfeud Update featuring German dictionary!

We’ve just released new Wordfeud updates for iOS, Android and Windows Phone 7. The biggest news in this update is that we’ve added a German dictionary.

We’ve also translated the user interface to both German and Norwegian. If your phone’s language is set to one of these languages, then you’ll automatically get the translated user interface.

 

German Wordfeud game

Crashes in Wordfeud for iOS v2.0.2

The current version of Wordfeud for iPhone/iPad is unfortunately prone to crashing due to a bug in some third party advertising code. We’ve submitted an update to Apple, and expect it to be available in the App Store around Wednesday/Thursday next week.

We’re sorry about all the bugs in the last couple of Wordfeud versions, and we’re really doing everything we can to fix them. We believe that with this update we’ll have a very stable version Wordfeud.

Note: it is possible to get around the problem by upgrading to the premium version of Wordfeud, as it removes all advertising.

Bugs in latest Wordfeud version

The current Wordfeud version has some annoying bugs that affect users playing on the iPad. Tiles can be hard to pick up from the rack, and the game list may appear when a tile is picked up when the iPad is held in the portrait orientation. This is caused by some changes Apple made in iOS 5.1. It also causes Wordfeud to crash if attempting to remove finished games.

There’s also a memory leak that affects users playing on the iPhone. The game board may turn black after playing a while, in which case it’s necessary to restart Wordfeud.

We’ve submitted an update to Apple that fixes these problems, and expect it to be out either late this week or early next week.

The update also includes new high resolution graphics for the new iPad.

Update: Apple really came through on this one and did a very speedy review, so the update is now available in the App Store.

Wordfeud for iPad is out now!

Wordfeud for iOS v2.0 has just been released! New in this version is full iPad support. Of course, it was always possible to play the iPhone version on the iPad. But it didn’t look very good, and it didn’t take full advantage of the larger screen surface and increased resolution of the iPad. This update fixes that, with support for both landscape and portrait mode on the iPad.

If you’ve already installed Wordfeud on your iPad, just do an update from the App Store application to get the latest version.

Bought Wordfeud on your iPhone and installing on your iPad for the first time? You don’t have to repurchase Wordfeud. Just open the settings (tap the cogwheel button), and then tap “Restore Previous Purchase”.

 

 

 

Wordfeud for iPad sneak peek

Wordfeud for iPad will be out in a few days! We’re releasing it as a universal app (iPhone and iPad support in the same app), so you won’t have to pay again if you’ve already bought Wordfeud on your iPhone.

Here are a few pictures: